Privacybeleid

Privacybeleid

Update Januari 2023

Welkom op onze website!

Wij nemen de regelgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus en behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.

Deze verklaring legt ook de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens uit, evenals uw rechten die u als betrokkene kunt doen gelden.

Onze website bevat links naar websites van derden. We hebben de links zorgvuldig gecontroleerd en we hebben geen illegale inhoud gevonden. We kunnen echter niet uitsluiten dat de inhoud van de links achteraf is gewijzigd. De exploitanten van deze links zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze website. Als u informatie wilt ontvangen over de gegevensbescherming van andere website-exploitanten, lees dan de gegevensbeschermingsverklaringen van de betrokken websites of neem contact op met hun providers.

Mocht u onjuiste links naar onze website ontdekken, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hierover informeert. Hetzelfde geldt als de links inhoud bevatten die strafbaar of anderszins verwerpelijk is. We controleren ook regelmatig de links naar onze website en verwijderen dergelijke links onmiddellijk. De contactgegevens zijn te vinden in dit privacybeleid en onder de bedrijfsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Kamers B&B de Oude Bakkerij e. K.
Schoolstraat 18
2282 RD Rijswijk
Nederland
E-mail: contact@bboudebakkerij.com

Verantwoordelijke instantie in de zin van de AVG
Ivo van Zijderveld
E-mail: contact@bboudebakkerij.com
Telefoon: +31 620 812 557

Functionaris voor gegevensbescherming wettelijk verplicht

Wij zijn niet wettelijk verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Opslag van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die u ons elektronisch op deze website doorgeeft, zoals naam, e-mailadres, adres en/of het tijds- en IP adres, enz. in het kader van het indienen van een formulier of een boeking, worden verzameld, opgeslagen en niet doorgegeven aan derden. Het wordt alleen opgeslagen voor het aangegeven doel.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarom alleen voor communicatie met bezoekers die uitdrukkelijk gecontacteerd willen worden, alsook voor de verwerking van onze diensten die op deze website worden aangeboden.
Uiteraard zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Andere persoonlijke gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. browser, besturingssysteem, taalinstellingen, enz.).
Wij gebruiken alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Deze technische en organisatorische maatregelen worden voortdurend herzien en verbeterd.

Als u ons persoonlijke gegevens per e-mail wilt sturen, willen wij u erop wijzen dat vertrouwelijke gegevens nooit onversleuteld per e-mail mogen worden verzonden.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Wanneer u websites bezoekt, worden sommige persoonlijke gegevens automatisch verzameld en opgeslagen.

Ten eerste worden gegevens verzameld om een foutloze levering van onze website te garanderen.

Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver (server waarop deze website is opgeslagen) automatisch gegevens op zoals:

 • het adres (URL) van de bezochte website
 • Browser- en browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (verwijzende URL)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen
 • Datum en tijd

in bestanden (logbestanden van de webserver).

In de regel worden logbestanden van webservers ongeveer twee weken opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

Ten tweede kunnen andere gegevens gebruikt worden om gebruikersgedrag te analyseren. Met een analyse van gebruikersgedrag willen we er zeker van zijn dat onze website goed wordt ontvangen om eventuele aanpassingen en verbeteringen in ons aanbod te kunnen aanbrengen. Wat we analyseren en welke persoonsgegevens we hier verwerken, wordt verderop in deze gegevensbeschermingsverklaring nader beschreven.

Ten derde worden ook andere persoonsgegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt (bijv. per e-mail, via het boekingsformulier voor overnachtingen of via het contactformulier op onze website). In dit geval worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen en verwerkt om contact met u op te nemen en onze diensten aan te bieden en – met uw toestemming – om verdere aanbiedingen in te dienen.

In het geval dat u via het contactformulier verschillende evenementen bij ons boekt, worden er ook persoonsgegevens verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld uw adres en e-mailadres alsmede de datum voor het gewenste evenement, etc.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens dan ook alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens).

Dit gebeurt op basis van artikel 6 lid 1, onder b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat, of op basis van toestemming, artikel 6, lid 1, onder a AVG.

We zullen de persoonlijke gegevens verwijderen die zijn verzameld na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Samenwerking met derden

In het geval van samenwerking met externe werknemers of verwerkers, kunnen uw persoonsgegevens aan hen worden doorgegeven. Dit wordt echter vooraf met u afgesproken. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a, en artikel 28 (verwerker) AVG.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Klanten over de hele wereld bezoeken ons in onze B&B.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit gebeurt bijvoorbeeld als onderdeel van de betaling van uw boekingen. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, eventueel voor reclamedoeleinden.
We werken samen met verschillende dienstverleners uit zowel de EU als derde landen:

Betalingsdienstaanbieder

Om uw boekingen te kunnen betalen, bieden wij u verschillende betaalmethoden van externe bedrijven, zoals Visa, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, Bancontact, SOFORT en iDEAL aan.

Bij het boeken selecteert u één van de betaalmethoden en voert u de gegevens in die nodig zijn voor de betaling. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de betaling worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder. Voor deze transacties zijn de contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectievelijke aanbieders van toepassing. Verdere gegevens die alleen relevant zijn voor de betreffende boeking worden niet verzonden.

Bij betaling met een creditcard voeren klanten de volgende persoonlijke gegevens in op onze site, die verzonden worden naar de betalingsdienstaanbieder en worden niet door ons opgeslagen:

 • Creditcardnummer en vervaldatum

De volgende gegevens worden permanent opgeslagen door Stripe:

 • Betaalmethode (bijv. Visa creditcard)
 • Voor- en achternaam (van de betaalmethodehouder), eventueel “verified name” voor de iDEAL betaaloptie
 • E-mailadres (van de houder van de betaalmethode)
 • Straat, huisnummer, stad, postcode, land (van de houder van de betaalmethode)

Betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder b van de AVG (contractverwerking). Als uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde boekingen, gebeurt dit op basis van artikel 6, lid 1, onder a van de AVG; U kunt uw toestemming ten allen tijde voor de toekomst intrekken.

iDEAL

Currence iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35, 1082 MS Amsterdam, Nederland, is een online betaalsysteem uit Nederland en is beschikbaar voor Nederlandse bankklanten. Deze betaalmethode wordt geregeld door de WooCommerce-plug-in.

iDEAL houdt zich aan strikte richtlijnen voor gegevensbescherming en de persoonsgegevens worden opgeslagen op Nederlandse servers.

Het privacybeleid van iDEAL vindt u hier: https://www.ideal.nl/en/privacy-cookie-statement/

Visa en Mastercard

U kunt uw boekingen ook betalen met Visa of Mastercard. Bij het boeken wordt u doorgestuurd naar de pagina voor het invoeren van uw gegevens, als u deze betaalmethode kiest. Deze betaalmethode wordt geregeld door de WooCommerce-plug-in.

Informatie over gegevensbescherming bij Visa is te vinden op: https://www.visa.de/legal/privacy-policy.html

Informatie over gegevensbescherming bij Mastercard is te vinden op: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

Apple Pay

U kunt apple pay ook gebruiken om uw boekingen te betalen. Apple Pay versleutelt alle transacties met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de transactiegegevens naar de ontwikkelaar of betalingsverwerker worden verzonden. Deze betaalmethode wordt geregeld door de WooCommerce-plug-in.

Zie voor informatie over de beveiliging en privacy van Apple Pay: https://support.apple.com/de-de/HT203027

Google Pay

U kunt Google Pay ook gebruiken om uw boekingen te betalen. Google Pay beschermt transacties met meerdere beveiligingslagen. Deze betaalmethode wordt geregeld door de WooCommerce-plug-in.

Zie voor informatie over de beveiliging en privacy van Google Pay: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

Bancontact

Klanten uit België kunnen ook gebruik maken van Bancontact Payconiq Company SA/NV 82, Aarlenstraat, 1040-Brussel, België, om boekingen te betalen. Bancontact beschermt betalingstransacties via meerdere beveiligingslagen.

Informatie over veiligheid en gegevensbescherming bij Bancontact is te vinden op: https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf

SOFORT

Deze betaalmethode is beschikbaar voor onze klanten uit bijvoorbeeld Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

Informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij SOFORT is te vinden op: https://www.sofort.com/datenschutz.html

Deze betaalmethoden worden geregeld door de WooCommerce-plug-in. Wanneer u een van deze betaalmethoden kiest, ontvangen wij alleen informatie over of de betaling is gedaan. De betreffende betaaldienst of de betreffende bank is in principe verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij informatie ontvangen over de gekozen betaalmethode, d.w.z. welk betaalmiddel u hebt gebruikt om uw boekingen te betalen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de betalingen veilig te kunnen verwerken. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG.

Andere mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens:
Sucuri WordPress Plugin

Wij gebruiken de Sucuri WordPress plugin om onze website te beschermen tegen bijvoorbeeld hacks en aanvallen. Websitebeveiliging wordt geleverd door Sucuri Inc., GoDaddy Media Temple Inc, 12130 Millennium Drive, Suite 300, Playa Vista, CA 90094, VS.

De Sucuri WordPress plugin verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers, behalve anonieme gegevens. Deze service wordt gebruikt om de webinhoud te controleren en logbestanden op te slaan. We gebruiken deze plug-in om de veiligheid van onze website te verhogen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een beschermde website in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

WooCommerce Plugin incl. Stripe

Wij gebruiken de WordPress plugin WooCommerce voor de boekingen van onze gasten en klanten. Wanneer u een boeking bij ons maakt, worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat, huisnummer, postcode, stad, staat, land

De volgende persoonsgegevens worden ook verzameld en opgeslagen in de WordPress back end:

 • de geselecteerde betalingsdienstaanbieder (bv. Visa)
 • IP-adres

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b AVG.

Motopress Hotel Booking Plugin

We gebruiken de WordPress plugin Motopress Hotel Booking om de kamers in onze B&B te reserveren en te beheren.

De Motopress Hotel Booking Plugin is een boekingsmodule voor het beheren van een hotelwebsite.

Als onderdeel van uw boeking verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat, huisnummer, postcode, stad, staat, land

Daarnaast slaan we ook het aantal volwassenen en kinderen (en leeftijd van kinderen) op die in onze B&B willen verblijven.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG.

Als uw persoonsgegevens zonder een beslissing van den Europese Commissie (adequaatheidsbesluit) naar derde landen moeten worden doorgegeven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de EU-modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsregels en aanvullende maatregelen.

Als uw persoonsgegevens zonder adequaatheidsbesluit per e-mail naar derde landen moeten worden verzonden, kan dit gebeuren door gecodeerde e-mails of met een wachtwoord beveiligde bestanden.

Meer informatie over het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, en welke landen het bestrijkt, is te vinden op de volgende link:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Verdere verwerking op onze website
Contact

Er zijn verschillende contactformulieren opgenomen op onze website, die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact.

Als u van deze optie gebruik maakt, worden de persoonlijke gegevens die u invoert in het invoermasker naar ons verzonden en opgeslagen. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, als uw verzoek noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. We hebben ook een legitiem belang bij de effectieve verwerking van alle vragen die aan ons zijn gericht in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

Er worden verschillende persoonsgegevens verwerkt:

Contactformulier voor het reserveren van de koffiefiets

Voor dit contactformulier worden naam, e-mailadres, telefoonnummer en of het een bedrijf of een particulier is verzameld en verwerkt, evenals de datum voor het geplande evenement.

Contactformulier voor vragen aan de B&B

Als u vragen heeft voor de B&B en u maakt gebruik van het contactformulier, dan worden uw naam en e-mailadres verzameld en verwerkt.

Contactformulier voor ontbijtreservering

Als u ook wilt ontbijten in onze prachtige B&B, verzamelen en verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast worden de volgende gegevens door het WordPress systeem opgeslagen bij het gebruik van de contactformulieren:

 • uw IP-adres
 • Datum en tijd
 • Tijdzone

De verwerking van de gegevens is onderworpen aan uw toestemming en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Er is geen automatische overdracht van uw gegevens aan derden. De persoonlijke gegevens die via het contactformulier worden verzameld, dienen onder andere om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen en om uw vragen te kunnen verwerken.

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen. In dit geval worden uw gegevens die in de e-mail worden verstrekt, verzonden en opgeslagen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Foto’s op onze website

De afbeeldingen op onze website zijn lokaal geïntegreerd. Wij gebruiken afbeeldingen om de inhoud van onze website aantrekkelijker te maken en om u voorbeelden van onze diensten te laten zien.

Video’s op onze website

We gebruiken video’s van YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om de inhoud van onze website aantrekkelijker te maken en om u voorbeelden van onze gebouwen te laten zien.

De externe video’s zijn ingesloten in de privémodus en worden niet geladen totdat u op “Afspelen” drukt. Als u op de video’s klikt om ze te bekijken, worden cookies op uw apparaat opgeslagen. YouTube verzamelt en bewaart je gebruiksgegevens, zoals locatie, IP-adres en soort apparaat.

Meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door YouTube vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Uw rechten als betrokkene

Als bezoeker van onze website (betrokkene) heeft u de volgende rechten onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Recht om uw toestemming in te trekken. Dit betekent echter dat we in de toekomst niet langer kunnen doorgaan met de verwerking op basis van uw toestemming.
 • Recht op informatie over de verwerkte gegevens (artikel 15 AVG)
 • Recht op rectificatieals uw persoonsgegevens onjuist zijn (artikel 16 AVG)
 • Recht op gegevenswissing (“recht om vergeten te worden”) (artikel 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking als uw gegevens om juridische redenen niet kunnen worden verwijderd (artikel 18 AVG)
 • Recht op kennisgeving – verplichting tot kennisgeving in verband met de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking (artikel 19 AVG)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG). U HEBT HET RECHT OM IN SPECIFIEKE GEVALLEN DIE BETREKKING HEEFT OP U SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ARTICLE 6(1) ONDER E OF F VAN DE AVG.
  UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DAN NIET LANGER VERWERKT, TENZIJ DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KAN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN.
 • Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 AVG).
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de staat van het land waarin ons bedrijf is gevestigd. Voor Nederland is dit als volgt:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30,
2594 AV The Hague
The Netherlands
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel verwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door een informeel bericht per e-mail te sturen naar het verantwoordelijke kantoor (contactgegevens vindt u hierboven en in het impressum). De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens in onze B&B, kunt u ten allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke instantie die bovenaan dit privacybeleid wordt vermeld.

SSL- of TLS-codering

Versleuteling van persoonlijke gegevens is de veiligste oplossing voor gegevensoverdracht. Voor websites is dit SSL- of TLS-codering.

U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en/of aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener. Persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider. Het gaat bijvoorbeeld om technisch noodzakelijke cookies, zoals IP-adressen, etc.

De dienstverlener verwerkt uw gegevens alleen als dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen.

De dienstverlener wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, lit. b AVG) en in het belang van een veilige en snelle levering van onze website door een professionele provider (artikel 6, lid 1, onder f AVG).

Wij maken gebruik van de volgende dienstverlener:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Duitsland

Onze internetprovider, Hetzner Online GmbH, verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL (Referrer URL)
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens door de dienstverlener in overeenstemming zijn met de gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met de serviceprovider.

Cookies op onze website

Wat zijn cookies?

Elke keer dat u een website bezoekt, worden kleine datasets opgeslagen in uw browser. Deze datasets worden cookies genoemd. Sommige cookies bevatten zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek.
Andere cookies blijven echter op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert (“permanente cookies”).
Deze cookies slaan bepaalde gebruiksgegevens op, zoals de geselecteerde taal of persoonlijke pagina-instellingen. Met deze cookies wordt uw browser herkend bij een volgend bezoek. Daarom stuurt uw browser, wanneer u terugkeert naar onze website, de “gebruikersgerelateerde” informatie terug naar onze website.

Deze cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Deze cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.
Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (zoals de boekingsfunctie) worden opgeslagen op basis van § 25 Abs. 2 TTDSG. Dit is absoluut noodzakelijk zodat we de door de bezoeker gevraagde telemediadienst kunnen leveren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies. Zo kunt u zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan en cookies voor bepaalde gevallen wilt accepteren of uitsluiten. U kunt ook opgeven dat cookies automatisch moeten worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

 • Chrome: Klik rechtsboven op het menu met drie stippen de instellingen -> Klik op Privacy en beveiliging -> subitem Privacy en beveiliging -> Browsegegevens wissen
 • Safari: Klik op “Safari” in de menubalk en vervolgens op “Voorkeuren” -> Privacy” en verwijder het vinkje uit het selectievakje naast “Alle cookies blokkeren”
 • Firefox: Klik op de menuknop -> Instellingen – > sectie Privacy &beveiliging – > Cookies en websitegegevens. Klik op de knop Gegevens verwijderen… om het dialoogvenster “Gegevens verwijderen” te openen
 • Microsoft Edge: klik in de rechterbovenhoek op Instellingen en meer -> Instellingen > Privacy, Zoeken en services -> Browsegegevens wissen -> Browsegegevens nu wissen

Verwerking door cookies op onze website

Wij gebruiken het content management systeem WordPress voor het maken van onze website. Door het gebruik van WordPress en de plug-ins die voor ons belangrijk zijn voor het leveren van onze diensten, kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Zo worden plugins van WordPress, WooCommerce voor betalingen en Motopress Hotel Booking voor het contactformulier of voor je boekingen gebruikt. Hierna zullen we meer in detail treden over de individuele cookies.

Deze cookies zijn technisch noodzakelijke cookies

Informatie over cookies op deze website:

MotoPress Hotel Booking Plugin

Wij maken gebruik van de WordPress plugin MotoPress Hotel Booking zodat u overnachtingen bij ons kunt boeken. Als gevolg hiervan wordt een sessiecookie op uw apparaat opgeslagen. Deze sessiecookie wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Rechtsgrondslag:
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG. Wij verwerken uw gegevens om uw boeking te kunnen uitvoeren.

WooCommerce Plugin

Om uw boekingen te kunnen betalen, gebruiken we de WordPress plugin WooCommerce incl. Stripe.
Bij gebruik worden cookies op uw apparaat opgeslagen. De meeste hiervan zijn sessiecookies en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Andere cookies worden ingesteld afhankelijk van de functies en opgeslagen tussen 2 dagen en 1 maand en vervolgens automatisch verwijderd.

Rechtsgrondslag: De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG.

Statistieken/analyse over onze bezoekers

Wij maken gebruik van de statistiekprogramma’s AWStats en ReportMagic op onze website. Deze worden beiden aangeboden door onze internetprovider Hetzner Online GmbH. Er worden geen cookies opgeslagen door de twee statistiekprogramma’s. De analyse wordt statistisch uitgevoerd via logbestanden met IP-adressen. De statistieken worden gemaakt met reeds geanonimiseerde gegevens en kunnen daarom niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Omdat de twee programma’s op onze eigen server zijn geïnstalleerd, vindt er geen overdracht naar derde landen plaats.

Via de programma’s ontvangen wij de volgende gegevens:

 • uw browsertype en eventueel browserversie,
 • uw besturingssysteem,
 • datum en tijd van het serververzoek,
 • het aantal bezoeken,
 • de duur van de doorgebrachte tijd op de website,
 • elk eerder bezochte website (indien verzonden),
 • uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Op basis van deze informatie leren we welke inhoud voor u relevant is. Als websitebeheerder zijn wij geïnteresseerd in een anonieme analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze andere diensten te optimaliseren. Een evaluatie van uw gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats!

Intrekking van cookies

Als u er onbedoeld mee akkoord bent gegaan dat onze website verdere persoonlijke gegevens via cookies kan opslaan, of als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt uw cookievoorkeuren opnieuw oproepen via het menu en hier uw instellingen wijzigen. Als u cookies wilt verwijderen die in uw browser zijn opgeslagen, kunt u dit ook doen in uw browserinstellingen. Hoe u cookies handmatig in uw browser kunt verwijderen, wordt hierboven beschreven onder de sectie Cookies op onze website.

Sociale netwerken

Op onze website vindt u iconen van Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij presenteren onze diensten en panden in onze B&B aan onze bestaande klanten en geïnteresseerden op deze platforms.
Deze platforms zijn geïntegreerd met pictogrammen en geen plug-ins op de website. Uw persoonsgegevens worden dus niet automatisch naar social media gestuurd.
Als u echter op een pictogram klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar onze sociale media-invoer en worden persoonlijke gegevens door hen verzameld en opgeslagen. Wij hebben geen invloed en geen toegang tot deze gegevens.

Facebook Ireland Limited

Onze klanten zitten ook op sociale netwerken en we hebben een Facebook fanpagina om een groter publiek te bereiken.

Als u een Facebook-account hebt en hierop bent ingelogd wanneer u op een pictogram klikt, wordt uw bezoek aan onze website gekoppeld aan uw Facebook-account. Om te voorkomen dat Facebook Ireland Limited uw persoonlijke gegevens verzamelt en toewijst, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account voordat u verder gaat met surfen op internet.

Wij ontvangen hierover geen informatie en hebben geen invloed op de omvang van de verzameling, de doeleinden van de verwerking en opslag- en verwijderingsperioden op Facebook door het gebruik van persoonlijke gegevens wanneer u onze fanpagina bezoekt.

Facebook Ireland Limited gebruikt uw persoonsgegevens ook om u andere producten en diensten te leveren en om u inhoud op Facebook te tonen waarvan Facebook denkt dat deze relevant voor u kan zijn.
Zelfs als u geen Facebook-account hebt en op het pictogram klikt, kan Facebook nog steeds persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. Uw IP-adres) en gebruikt het voor reclame op het internet.

Wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt, ontvangen we gegevens, zogenaamde
Paginastatistieken (statistieken). Facebook heeft ook toegang tot deze gegevens. In overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie zijn wij daarom samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze fanpagina bezoekt.

Welke gegevens Facebook Ireland Limited verwerkt en voor welk doel kan Facebook u het beste informatie hierover geven. Als exploitant van fanpagina’s nemen wij geen beslissingen over de verwerking van deze gegevens.

In de informatie over de inzichten bij Facebook Ireland Limited kunt u ook lezen dat Facebook Ireland Ltd. de nakoming van de verplichtingen onder de AVG voor de verwerking van statistiekgegevens op zich neemt (inclusief de artikelen 12 en 13 AVG, artikelen 15 tot en met 21 AVG, artikelen 33 en 34 AVG).

U kunt daarom uw rechten als betrokkene doen gelden bij Facebook Ireland Ltd.:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Hoe u uw rechten als betrokkene kunt toepassen, wordt beschreven in de sectie ‘Verantwoordelijkheid voor uw informatie die wordt gebruikt om paginastatistieken te maken’.
U kunt ook uw rechten als betrokkene (bijv. herroeping) bij ons doen gelden met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens, inclusief dat wij u graag informatie verstrekken over onze verwerking van uw persoonsgegevens. We kunnen u echter alleen informatie verstrekken over onze eigen verwerking in deze context om de bovenstaande redenen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens door onze fanpagina intrekt, blijft de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, onaangetast door de intrekking.

Facebook Ireland Ltd. verwijst naar een pagina over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, die u hier kunt lezen:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook Ireland Ltd. beschrijft ook in detail hoe Facebook zorgt voor gegevensbeveiliging bij het gebruik van Facebook.

Meer informatie over uw gegevens bij Facebook Ireland Limited en de verwerking ervan, op welke basis Facebook uw gegevens verzamelt en verwerkt, voor welk doel, hoe lang uw gegevens worden opgeslagen en hoe u uw rechten als betrokkene op Facebook kunt doen gelden, vindt u hier:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=7-WhatIsOurLegal.

Aangezien Facebook Ireland Ltd. ook gegevens overdraagt aan landen buiten de EU bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u meer informatie lezen over de overdracht door Facebook Ireland Ltd. onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Instagram

Onze klanten zitten ook op sociale netwerken en we hebben een Instagram-pagina om een groter publiek te bereiken.

De Instagram-service wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u een Instagram-account hebt en hierop bent ingelogd wanneer u op een pictogram klikt, kan uw bezoek aan onze website worden gekoppeld aan uw Instagram-account. Om te voorkomen dat Instagram je persoonlijke gegevens verzamelt en toewijst, moet je je afmelden bij je Instagram-account voordat je verder gaat met surfen op internet.

Wij hebben geen invloed en geen toegang tot de gegevens die door Instagram kunnen worden verzameld en opgeslagen.

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, ontvangen wij ook informatie over uw persoonlijke gegevens. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, heeft ook toegang tot deze gegevens via Instagram. In overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie zijn wij daarom samen met Instagram en Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze site bezoekt.

Facebook kan u het beste informatie geven over welke gegevens Instagram en Facebook verwerken en met welk doel. Wij als exploitanten van fanpagina’s nemen geen beslissingen over de verwerking van deze gegevens.

In de informatie over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook kunt u ook lezen dat Facebook Ireland Ltd. de naleving van de verplichtingen onder de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens op zich neemt (inclusief de artikelen 12 en 13 AVG, artikelen 15 tot 21 AVG, artikelen 33 en 34 AVG): https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Hoe u uw rechten als betrokkene kunt toepassen, wordt beschreven in de sectie ‘Verantwoordelijkheid voor uw informatie die wordt gebruikt om paginastatistieken te maken’.

Meer informatie over uw gegevens bij Instagram en de verwerking ervan door Facebook Ireland Limited, op welke basis Instagram en dus ook Facebook uw gegevens verzamelt en verwerkt, voor welk doel, hoe lang uw gegevens worden opgeslagen en hoe u uw rechten als betrokkene op Instagram kunt doen gelden, vindt u hier:
https://privacycenter.instagram.com/policy?section_id=7-WhatIsOurLegal.

U kunt ook uw rechten als betrokkene (bijv. herroeping) bij ons doen gelden met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens, inclusief dat wij u graag informatie verstrekken over onze verwerking van uw persoonsgegevens. We kunnen u echter alleen informatie verstrekken over onze eigen verwerking in deze context om de bovenstaande redenen.
Als u de verwerking bij ons intrekt, blijft de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, onaangetast door de intrekking.
Facebook Ireland Ltd. verwijzen naar een pagina over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, die u hier kunt lezen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook Ireland Ltd. beschrijft ook in detail hoe Facebook zorgt voor gegevensbeveiliging bij het gebruik van Facebook. Meer informatie over uw gegevens bij Instagram en de verwerking ervan, op welke basis Instagram uw gegevens verzamelt en verwerkt, voor welk doel, hoe lang uw gegevens worden opgeslagen en hoe u uw rechten als betrokkene op Instagram kunt doen gelden, vindt u hier: https://privacycenter.instagram.com/policy.

Aangezien Facebook Ireland Ltd. ook gegevens overdraagt aan landen buiten de EU bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u meer informatie lezen over de overdracht door Facebook Ireland Ltd. onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

LinkedIn

We gebruiken de functies van het LinkedIn-netwerk om extra profielen op internet te hebben voor onze B&B.
Dit netwerk wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.
Als u een LinkedIn-profiel hebt en daarop bent ingelogd en vervolgens op het LinkedIn-pictogram op onze website klikt, kan uw bezoek aan onze website worden gekoppeld aan uw LinkedIn-profiel.
Wanneer u LinkedIn bezoekt, wordt uw IP-adres hieronder opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat wij als eigenaar van het LinkedIn-profiel geen invloed of kennis hebben van de omvang van de gegevens die door LinkedIn worden verzameld en het gebruik ervan door LinkedIn.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gegevensverwijdering en opslagduur

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u ons een verwijderingsverzoek hebt gestuurd of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken, zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij er andere wettelijke redenen zijn voor de opslag van uw persoonsgegevens (fiscale of commerciële bewaartermijnen). Deze gegevens worden dan verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We passen dit privacybeleid regelmatig aan zodat het voldoet aan de toepasselijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten en aanbiedingen in het privacybeleid door te voeren.