Impressum – Oude Bakkerij Bed & Breakfast Impressum – Oude Bakkerij Bed & Breakfast

Impressum

Openbaarmakingen volgens § 5 TMG

Ivo van Zijderveld
Enige handelaar
Schoolstraat 18
2282RD Rijswijk

Handelsregister: 76763161
Rechtbank van registratie: Den Haag

Contact

Telefoon: +31 620 812 557
E-mail: contact@bboudebakkerij.com

BTW-NUMMER

BTW-identificatienummer overeenkomstig § 27 a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde:
NL003113880B05

Geschillenbeslechting in de EU

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Bovenaan het impressum vindt u ons e-mailadres.

Consumentengeschillenbeslechting/universelearbitrage-instantie

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 paragraaf 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Wanneer dergelijke inbreuken bij ons bekend worden, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud kon op het tijdstip van het linken niet worden vastgesteld.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet zinvol. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

De auteursrechten van derden worden gerespecteerd, voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd gecreëerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.