Impressum

Informatie overeenkomstig § 5 Telemediengesetz (TMG).

Ivo van Zijderveld
Schoolstraat 18,
2282 RD Rijswijk,
Nederland

BTW-nummer: NL003113880B05
Register Handelsregister
Registratienummer  76763161
Register rechtbank Den Haag

Telefoon: +31 620 812 557
E-mail: contact@bboudebakkerij.com

EU Dispute Resolution

Graag informeren wij u over het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) overeenkomstig de verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR-verordening).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.U vindt de nodige contactgegevens in ons bovenstaande impressum.

Wij wijzen er echter op dat wij niet bereid of verplicht zijn deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Liability for the Contents of this Website

Wij ontwikkelen de inhoud van deze website voortdurend en streven ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de inhoud van deze website. Dit geldt in het bijzonder voor inhoud die door derden wordt geleverd. Als dienstverlener zijn wij niet verplicht om informatie die u verzendt of opslaat te controleren, noch om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Door gerechtelijke of officiële bevelen volgens de algemene wet blijven onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren onaangetast, zelfs als wij niet verantwoordelijk zijn.

Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat wij de illegale inhoud kunnen verwijderen. U vindt onze contactgegevens in het impressum.

Liability for Links on this Website

Onze website bevat links naar andere websites waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites, aangezien wij geen kennis hebben van illegale activiteiten. Als wij ooit kennis krijgen van illegale activiteiten, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens in het impressum.

Copyright Notice

De gehele inhoud van deze website (afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s) valt onder het auteursrecht. Gelieve ons te vragen alvorens de inhoud van deze website te verspreiden, te reproduceren of te gebruiken – zoals herpublicatie op andere websites. Indien nodig zullen wij ongeoorloofd gebruik van de inhoud van onze website vervolgen.

Als u op deze website inhoud vindt die het auteursrecht schendt, neem dan contact met ons op.

Picture Credits

De foto’s, afbeeldingen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.